Nước Hồng Sâm Premium 30 gói x 70ml – KGA Hàn Quốc