VIÊN LINH CHI HÀN QUỐC-Gyeongju KOREA GINSENG.NET KOREA LONGEVITY MUSHROOM EXTRACT GOLD SOFT CAPSULES

630.000

Tác dụng của nấm linh chi đã được biết đến từ ngàn đời nay. Cho đến nay khi khoa học kĩ thuật phát triển các nghiên cứu và nấm linh chi nhiều hơn với hàng ngàn báo cáo đã được công bố trên thế giới, qua các hội thảo chuyên ngành, quốc tế trong những năm qua những công của nấm linh chi của nấm linh chi đã được chứng thực

Hết hàng